Prof. Dr. HAVVA İLBAĞI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. HAVVA İLBAĞI

T: (0282) 250 2080

M hilbagi@nku.edu.tr

W hilbagi.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (DR)
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez: Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı tahıl türlerinde verim kayıplarına neden olan viral kökenli enfeksiyonların etmenlerinin tanımlanması (2003)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1994-1997
Tez: Kayseri ve Nevşehir yöresinde yonca tohum üretim alanlarında görülen virüs ve virüs benzeri hastalıkların tanıları ve tohum sertifikasyon özelliklerinin belirlenmesi (1997)
Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TOKAT ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2008-2014
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2004-2008
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
1998-2003
Araş. Gör. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
1995-1997
İdari Görevler
Genel Sekreter DAAD BURSİYERLERİ DERNEĞİ
2010-2012
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İlbağı H., Çıtır A. ., Detection and partial molecular characterization of Plum pox virus on almond trees in Turkey, Phytoparasitica, vol. 42, pp. 485-491, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. İlbağı H., A. K., N. U., N. K., Ç. A., First report of Apple stem pitting virus on Pear and Quince Plantations in Northern Turkey, Journal of Plant Pathology, vol. 2, pp. 452, 2013.
Özgün Makale SCI
3. İlbağı H., R. F., H. A., O. F., Ç. A., C. Ö., B. H., Molecular, Serological and Transmission Electron Microscopic Analysis of the Barley Yellow Dwarf Virus-PAV and the Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV in Canary Seed (Phalaris canariensis L.), Cereal research Communication, vol. 2, pp. 225-234, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. İlbağı H., Ç. A., Serological identification of some important viruses on fruit trees and bushes in Tekirdağ province of Turkey, Acta Horticulturae, pp. 103-106, 2008.
Özgün Makale
5. İlbağı H., B. H., Ç. A., Prunus spinosa L. a natural wild host of some important fruit viruses in Tekirdağ, Acta Horticulturae, pp. 33-36, 2008.
Özgün Makale
6. İlbağı H., Common reed (Phragmites communis) is a natural host of important cereal viruses in the Trakya region of Turkey, Phytoparasitica, vol. 34, pp. 441-448, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. İlbağı H., Rabenstein F. ., Habekuss A., Ordon F. ., Çıtır A., Incidence of virus diseases in maize fields in the Trakya region of Turkey, Phytoprotection, vol. 87, pp. 115, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. Bostan H., G. C., Ö. E., Ö. I., İ. H., Influence of aphids on the epidemiology of Potato virus diseases (PVY, PVS and PLRV) in the high altitude areas of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 9, pp. 759-765, 2006.
Özgün Makale
9. İlbağı H., Yorgancı Ü., Çıtır A., Occurrence of virus infections on cereal crops and their identifications in the Trakya region of Turkey., Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, vol. 4, pp. 313-320, 2005.
Özgün Makale SCI
10. Pocsai E., Ç. A., İ. H., K. G., K. K., M. I., V. G., Incedence of Barley Yellow Dwarf Viruses, Cereal Yellow Dwarf Virus and Wheat Dwarf Virus in cereal growing areas of Turkey, Agriculture, pp. 583-591, 2003.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İlbağı H., Tahıllarda Ekonomik Kayıplara Neden Olan Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ve Mücadele Presnsipleri, TÜRKTOB Dergisi, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. İlbağı H., Tahıllarda Verim ve Kalite Kayıplarına Neden Olan Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ve Mücadele Prensiplari, Tarım Gündem, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. İlbağı H., Trakya Bölgesi Tahıl Üretim Alanlarında Görülen Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ve Mücadele Prensipleri, Tarım Türk Dergisi, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. İlbağı H., Türkiye’de Tahıl Üretim Alanlarında Görülen Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ve Mücadele Prensipleri, Tarla Sera, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. İlbağı H., Türkiye’de Tahıllarda Verim ve Kalite Kayıplarına Neden Olan Virüs Hastalıkları., TÜRKTOB, ss. 39-42, 2016.
Diğer Endekste taranmıyor
6. İlbağı H., Geyik S., Bursa İli mısır (Zea mays L.) tarlalarında görülen virüs hastalıklarının saptanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 11, ss. 122-125, 2014.
Özgün Makale
7. Karabacak M., İ. H., Description and Detection of Almond virüs diseases in the Trakya region of Turkey, The Journal of Turkish Phytopathology, cilt 1, ss. 33-39, 2011.
Özgün Makale
8. İlbağı H., Türkiyede Tahıl Üretimini Olumsuz Yönde Etkileyen Virüs Hastalıkları, Tarım Türk Dergisi, ss. 72-74, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. İlbağı H., Tahıl Bitkilerinde Toprak Kökenli Tahıl Virüs Hastalıkları ve Türkiyedeki Durumu, Tarım Türk Dergisi, ss. 108-110, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. Uzunoğulları N., İ. H., Güneydoğu Marmara Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Apple mosaic ilarvirus (ApMV)´un Saptanması, Bahçe Dergisi, cilt 2, ss. 9-14, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. İlbağı H., Ç. A., Bitkilerde virüs hastalıklarına karşı dayanıklılık mekanizmaları, Bahçe Dergisi, cilt 1, ss. 109-116, 2006.
Özgün Makale
12. İlbağı H., Y. Ü., Ç. A., F. R., Occurrence of Wheat streak mosaic virus (WSMV) on cereals in Trakya region in Turkey, The Journal of Turkish Phytopathology, ss. 81-89, 2003.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Atay H., İlbağı H., Investigations and the Description of Virus Diseases in Sunflower Growing Areas in the Trakya Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
2. İlbağı H., Öztürk L., Çağlar K., Çıtır A., Virus Diseases and Phytosanitary Status of Vineyards in Province of Tekirdağ, Turkey, Balkan Agricultural Congress (08.09.2014-10.09.2014).
Özet bildiri
3. İlbağı H., Çıtır A., Uysal M., Kara A., Poaceae weed host range of Luteoviridae viruses in the Trakya Region of Turkey, 16th Symposium European Weed Research Society. (24.06.2013-27.06.2013).
Özet bildiri
4. İlbağı H., Çıtır A., Uysal M., Kara A., Incidence and Molecular Characterization of Barley yellow dwarf virus-PAV on Poaceae Weeds in the Trakya Region of Turkey, Plant Genomics European Meetings (04.05.2011-07.05.2011).
Özet bildiri
5. Çıtır A., İlbağı H., Effect of Global climate changes on plant diseases , 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture (28.05.2009-30.05.2009).
Tam metin bildiri
6. İlbağı H., Rabenstein F., Habekuss A. ., Ordon F. ., Çıtır A., Identification of viruses on feed crops in the Tekirdağ province of Turkey. , 8. Symposium Deutsche-Türkische Agrarforschung (04.10.2006-08.10.2006).
Tam metin bildiri
7. İlbağı H., Çıtır A., Bostan H., Prunus spinosa L. a natural wild host of some important fruit viruses in Tekirdağ , Proceedings of the Twentieth International Symposium on Virus and Virus-like Diseases of Temperate Fruit Crops, Fruit Tree Diseases (22.05.2006-26.05.2006).
Özet bildiri
8. Çıtır A., İlbağı H., Serological identification of some important viruses on fruit trees and bushes in Tekirdağ province of Turkey, Proceedings of the Twentieth International Symposium on Virus and Virus-like Diseases of Temperate Fruit Crops, Fruit Tree Diseases (22.05.2006-26.05.2006).
Özet bildiri
9. İlbağı H., Vida G., Muranyi I., Korkut K., Çıtır A., Pocsai E., Results of a two-year study on incedence of Barley Yellow Dwarf Viruses, Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV and Wheat Dwarf Virus in Turkey, Proceedings of the 3rd International Plant Protection (15.10.2003-16.10.2003).
Tam metin bildiri
10. Çıtır A., Dalgıç G., İlbağı H., Preliminary investigations on diseases and pests on trees and shrubs in Güllapoglu arboretum, International Scientific Conference 50 Years Unıversity of Forestry (01.04.2003-02.04.2003).
Tam metin bildiri
11. Çıtır A., İlbağı H., Identification of virus and virus-like diseases of ornamental plants by using symptomatological and biological features in Amasya, Samsun and Tokat provinces in Turkey , 6. Symposium Deutsche-Türkische Agrarforschung (27.09.2000-02.10.2000).
Tam metin bildiri
12. Çıtır A., İlbağı H., Determination of Alfalfa Mosaic Virus (AMV) in lucerne seed production area in Turkey , 10 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (01.06.1997-05.06.1997).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Denizer S., Çıtır A., İlbağı H., İstanbul’da Dikimi Yapılan Lalelerdeki Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Moleküler Karakterizasyonu, VI. Süs Bitkileri Kongresi (19.04.2016-22.04.2016).
Sözlü Bildiri
2. Kibar H., İlbağı H., Yalova İli Kesme Çiçek Üretim Alanlarında Saptanan Dasheen Mosaic Virus (DsMV)’unun İlk Raporu, VI. Süs Bitkileri Kongresi (19.04.2016-22.04.2016).
Poster
3. Şeker A., Çıtır A., İlbağı H., Trakya Bölgesinde Kanola (Brassica napus var. napus) Üretim Alanlarındaki Sistemik Hastalıklar İle Virüs Hastalıklarının Saptanarak Etmenlerinin Tanılanması Üzerine Araştırmalar, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
4. Vurankaya Z., Çıtır A., İlbağı H., Trakya Bölgesinde Zeytin Ağaçlarında Görülen Sistemik Hastalıklar ve Viral Hastalık Etmenlerinin Tanılanması Üzerine Araştırmalar, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
5. İlbağı H., Çıtır A., Farklı Buğday Çeşitlerinde Sarı Cücelik Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Moleküler Karakterizasyonu, V.Türkiye Bitki Koruma Kongresi. (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
6. Dayan S., İlbağı H., Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarında Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Görülen Tahıl Virüs Hastalıklarının Buğday Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması , V.Türkiye Bitki Koruma Kongresi. (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
7. Hamamcı G., Çıtır A., İlbağı H., Tekirdağ İlinde Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Alanlarında Yaygın Olarak Görülen Virüs Hastalıklarına Karşı Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Saptanması Üzerine Araştırmalar, V.Türkiye Bitki Koruma Kongresi (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
8. Özdemir H., İlbağı H., Trakya Bölgesi Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) Beet western yellows virus (BWYV), Beet yellows virus (BYV)’lerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar, V.Türkiye Bitki Koruma Kongresi. (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
9. İlbağı H., Çıtır A., Türkiye’de Tahıllarda Sarı Cücelik Virüsleri Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV İçin Yeni Yabancı Ot Konukçuları Juncus compressus ve Geranium dissectum Türlerinin İlk Raporu, V.Türkiye Bitki Koruma Kongresi. (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
10. Uzunoğulları N., İlbağı H., Sert Çekirdekli Meyvelerde Zarar Yapan Viral Etmenler , Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Poster
11. Uzunoğulları N., İlbağı H., Güneydoğu Marmara Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)ün Saptanması Kahramanmaraş, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
12. İlbağı H., Asimina K., Katis N., Çıtır A., Tekirdağ İli Kiraz Ağaçlarında Little cherry virus-1 (LChV-1)in Tanılanması ve Moleküler Karakterizasyonu, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
13. İlbağı H., Arpa genotiplerinde genetik varyasyonun ve allel frekansının SSR markör kullanarak tespiti (Hordeum vulgare L.), II. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı (26.06.2006-28.06.2006).
Poster
14. İlbağı H., Çıtır A., Türkiye’de tahıl virüs hastalıkları ve yayılış alanları, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (08.09.2004-10.09.2004).
Poster
15. İlbağı H., Çıtır A., Türkiye’de Trakya Bölgesi’nde Barley yellow dwarf virus-PAV enfeksiyonlarının bazı buğday çeşitlerinde verime etkileri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (08.09.2004-10.09.2004).
Poster
16. Çıtır A., İlbağı H., Köklü G., Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde fitopatolojik araştırmalar ve bitki klinik hizmetleri, Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi (03.09.2001-08.09.2001).
Tam metin bildiri
17. Çıtır A., Kutluk N., Sağlam N., İlbağı H., Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde hıyar ve kabak kültürlerinde görülen virüs hastalıklarının simptomatolojik ve biyolojik yöntemlerle tanıları, Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi (21.09.1998-25.09.1998).
Tam metin bildiri
18. Köklü G., Çıtır A., İlbağı H., Tekirdağ bağlarında ESCA sendrumu olasılığına ilişkin gözlemler, Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi (21.09.1998-25.09.1998).
Tam metin bildiri
19. İlbağı H., Kara A., Çıtır A., Kayseri ve Nevşehir yöresinde yonca tohum üretim alanlarında tohum sertifikasyon kalitesini düşüren yabancı ot türleri ve karışma oranları, Türkiye II. Herboloji Kongresi (01.09.1997-04.09.1997).
Tam metin bildiri
20. Eroğlu A., Çıtır A., İlbağı H., Tokat Kazova’da şeftalilerde dal ve ağaç kurumalarına neden olan etmenler üzerine araştırmalar, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. The Journal of Agriculture of Forestry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Czech Academy of Agricultural Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Uluslar arası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Tarım Bilimleri, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi
6. The Journal of Turkish Phytopathology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
7. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi.
Ulusal Dergi
8. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
9. Bahçe, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
10. Derim Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. "Virus Free Fruit Nurseries”, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2017-Devam Ediyor.
2. Study on Incidence of Barley yellow dwarf virus and Wheat dwarf virus on Cereal Growing Regions of Hungary and Turkey , TÜBİTAK, Araştırmacı, 03.01.2000-06.10.2003.
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesi Ayçiçeği Üretim Alanlarındaki Virüs Hastalıklarının Saptanması Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 02.03.2015-23.02.2016.
2. Yalova İli Kesme Çiçek Üretimi Yapılan Alanlarda Tomato spotted wilt virus (TSWV), Dasheen mosaic virus (DsMV) ve Cucumber mosaic virus (CMV)’lerinin saptanması Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.10.2014-01.10.2015.
3. Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarındaki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Görülen Tahıl Virüs Hastalıklarının Buğday Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 01.04.2012-04.02.2013.
4. Trakya Bölgesinde Tahıl Üretim Alanlarındaki Yabancı Otlarda Görülen Sarı Cücelik Virüs Hastalıklarının Saptanması, Karakterizasyonu ve Afitlerle Taşınabilirliklerinin Belirlenmesi., TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 01.09.2010-01.10.2013.
5. Tekirdağ İlinde Tahıllarda Verim ve Kaliteyi Düşüren Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması., Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Proje Koordinatörü, 04.02.2010-04.09.2013.
6. Trakya Bölgesi’nde Badem (Prunus dulcis) Ağaçlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Saptanması., TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 01.04.2009-01.04.2010.
7. Tekirdağ İlinde Tahıl Üretim Alanlarındaki Yabancı Otlarda Görülen Virüs Hastalıklarının Saptanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü, 01.09.2008-01.09.2009.
8. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesine Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.02.2000-01.02.2004.
9. Trakya Bölgesinde Ekimi Yapılan Bazı Kışlık Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Verim Kayıplarına Neden Olan Sistemik Enfeksiyonların Etmen Tanıları Üzerinde Araştırmalar., TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd., 01.02.2000-01.02.2003.
10. Kayseri ve Nevşehir Yöresinde Yonca Tohum Üretim Alanlarında Görülen Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Tanıları ve Tohum Sertifikasyon Özelliklerinin Belirlenmesi., TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd., 01.02.1995-01.02.1997.
Üyelikler
Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2010.
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ, Başkan, 2009-2010.
FARABİ Bölüm Koordinatörü, Başkan, 2009-2010.
Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Akademisches Auslandsamt Alumni, Üye, 2009-.
Deutsche Forschung Gemeinschaft Austauschdienst (DAAD)-Alman Akademik Değişim Kurumu Bursluları Derneği, , 2001-.
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Alman Akademik Değişim Kurumu Bursluları Derneği, Üye, 2001-.
Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği, Üye, 1997-.
Türkiye Herboloji Derneği, Üye, 1997-.
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1995-.
Katıldığı Kurslar
“Serological identification course”, Yer:İZMİR, 01.04.2003-02.04.2003.
Ankara Üniversitesi ve Volcani Center (Israil) tarafından düzenlenen “Detection of Stone Fruit Viruses by Molecular Techniques, Yer:ANKARA, 01.04.2002-04.04.2002.
Çukurova Üniversitesi ve Volcani Center (Israil) tarafından düzenlenen “Detection of virus diseases by advanced techniques and control” WORKSHOP, Yer:ADANA, 03.09.2000-07.09.2000.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen “II. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı, Yer:SAMSUN, 01.06.2006-02.06.2006.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI, Yer:ANTALYA, 23.11.2015-26.11.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Tohum Yetiştiricileri Altbirliği tarafından düzenlenen çalıştay, 23.11.2015-26.11.2015.
II. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı, 01.06.2006-02.06.2006.
Detection of Stone Fruit Viruses by Molecular Techniques, 01.04.2002-04.04.2002.
Detection of virus diseases by advanced techniques and control, 04.09.2000-07.09.2000.